شرکت تعاونی دانش بنیان بهینه پویان

 

ایده محوری:

طراحی و ساخت تجهیزات هوشمند الکترونیکی حمل و نقل

معرفی:

• شرکت دانش بنیان درحوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات ازمعاونت علمی ریاست جمهوری
• مدیر و تولید کننده برتر کشور درسال1391
• تعاونی برتر استانی در سال1391
• تعاونی برتر کشور درسال1392
• کارآفرین برتر استانی در سال 1392
• برگزیده جشنواره علم تا عمل درسال1392
• شرکت فناور برتر استانی درسال1391

 

اهداف:

• ساعی در زمینه کنترل ناوگانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی
• مطالعه و پژوهش در گستره بومی سازی حذف پول خرد در فضای حمل و نقل عمومی
• دوسویه سازی ارتباط مسافران با سازمان در حوزه های حمل و نقل
• تسهیل فرایندهای رانندگان با نرم افزارها
• کنترل زمان و تعداد خودرو های پارک شده
• افزایش بازده نیروهای تعمیرگاهی خودرو
زمینه های فعالیت:
• طراحی و ساخت تستر و شارژرهای باتریهای صنعتی و خودرویی
• طراحی و ساخت استارتر صنعتی و خودرویی
• طراحی و ساخت تجهیزات RFID وGSM و طراحی و ساخت سامانه های ردیابی ازطریق GPS

 

مخاطبان / مشتریان:

• سازمانهای تاکسیرانی کشور ایران خودرو و سایپا و مراکز تعمیرگاهی
• سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور شهرداریها
• ناوگانهای اتوبوس رانی

 

خدمات / محصولات :

• طراحی و ساخت سامانه جامع مدیریت تاکسیرانی به همراه حذف پول خرد و تاکسی متر
• طراحی و ساخت دستگاه تستر وشارژر باتریهای صنعتی و خودرویی
• طراحی و ساخت پارکومتر هوشمند
• طراحی و ساخت تجهیزات کنترل و گزارش دقت ترازوها