مطالب توسط sunnet-pouyan

معرفی

شرکت تعاونی دانش بنیان بهینه پویان • شرکت دانش بنیان درحوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات ازمعاونت علمی ریاست جمهوری • مدیر و تولید کننده برتر کشور درسال1391 • تعاونی برتر استانی در سال1391 • تعاونی برتر کشور درسال1392 • کارآفرین برتر استانی در سال 1392 • برگزیده جشنواره علم تا عمل درسال1392 • شرکت فناور […]